Nuttige URL’S voor genealogen

Voor Brugge:

 

Ø  Archiefbank Brugge: http://www.archiefbankbrugge.be/Onthaal.aspx

De virtuele leeszaal van het Stadsarchief van Brugge Hier kan je online bijna 350.000 akten van de burgerlijke stand van de stad Brugge, ouder dan honderd jaar, doorzoeken en bekijken.

Ø  Historische bronnen Brugge: http://www.historischebronnenbrugge.be/

Is een platform voor het digitaal publiceren en ontsluiten van belangrijke

Brugse documenten en handschriften. Voor de genealoog is het handschrift De Hooghe een van de belangrijkste. Het bevat; Versaemelinghe van alle de sepulturen, epitaphien, besetten, wapens ende blasoenen, die gevonden worden in alle de kercken, kloosters, abdyen, capellen ende godshuysen, binnen de stad van Brugge.

Ø  Kaart en Huis Brugge: http://www.kaartenhuisbrugge.be/

Kaart en Huis Brugge is het platform voor verschillende initiatieven rond Historische Geografische Informatie Systemen (HisGis) voor Brugge en het ommeland.

Ø  MAGIS Brugge: http://www.magisbrugge.be/geocms/web/view/home

MAGIS Brugge of MArcus Gheeraerts Informatie Systeem is een dynamisch kennisplatform voor de geschiedenis van Brugge. Welke plaatsen hadden een cruciale rol in de handel tijdens de middeleeuwen? Waar kon je de ambachten terugvinden? Dit soort gegevens kan in MAGIS Brugge een plaats krijgen en gevisualiseerd worden op de kaart.

Ø  Vrijwilligers van het Rijksarchief:  http://www.vrijwilligersrab.be/

Database met akten West-Vlaanderen. Door de Vrijwilligers van de Rijksarchieven te Brugge en Kortrijk. Dit voor opzoekingen in de provincie West-Vlaanderen waar men bij sommige al een link heeft geplaats naar de originele desbetreffende akte via de website van de Mormonen. Deze site is zowel voor Brugge als voor de provincie te gebruiken.

Zoeken geb Lowyck Leke 14 mei 1774 foto 75

Ø  Zoeken in Probat naar de militie registers.

In het zoekvak, militieregisters assebroek 1815.

http://probat.west-vlaanderen.be/uitgebreidzoeken/default.aspx?zoek=2&t=1&k=militieregister%20&l=4&p=0&id=-1&archief=0&type=0&subtype=&naderetoegang=&van=&tot=&orderby=2

 

Ø  Zoekakten NL: http://zoekakten.nl/

Zij hebben het stokje overgenomen van GenVer. De enige site waar men online de huwelijksbijlagen kan consulteren van de burgerlijke stand voor bijna alle gemeenten.

 

Voor niet Brugse archieven:

 

Ø  Zoekakten.nl  heeft begin juni 2014 het stokje overgenomen van GenVer: www.Zoekakten.nl

Vrijwel alle gegevens zijn van GenVer overgenomen en op zoekakten.nl verwerkt.

Daarnaast zijn er in de tussentijd veel nieuwe collecties toegevoegd (alle FamilySearch-updates vanaf begin april t/m heden), die nog niet op GenVer aanwezig waren.

Ø  Het stadsarchief van Kortrijk:

Ø  Burgerlijke stand Oostende: http://www.oostende.be/archiefHome.aspx

Burgerlijke stand van de stad Oostende en de gemeenten; Mariakerke, Stene en Zandvoorde.

Ø  Digitale bronbewerkingen Nederland en België:

http://geneaknowhow.net/digi/bronnen.html

Het doel van deze in 1997 opgezette site is om een zo compleet mogelijk beeld te geven van de beschikbare bewerkingen van archiefbronnen welke veel persoonsnamen bevatten en die digitaal te raadplegen zijn in de thuissituatie van de onderzoeker. Concreet gaat het daarbij in de eerste plaats om bewerkingen die zijn te vinden op het internet, met daarnaast de bij derden verkrijgbare bewerkingen op cd-rom of diskette.

Ø  Familiekunde Vlaanderen: http://www.familiekunde-vlaanderen.be/indices

Overzicht indices en databanken. Bevat ongeveer 400tal URL adressen voor digitale opzoekingen in Vlaanderen.

Ø  Welkom bij familiegeschiedenis!: http://www.familiegeschiedenis.be/

Ontdek je familieverleden; Stap voor stap; In historische documenten en moderne databanken. Met deze URL kom je op de blz. waar er terug een 60tal linken zijn naar tools die ons moeten helpen bij het opzoeken van uw familiegeschiedenis.

Ø  Ariadne: http://www.ariadnedatabank.be/

Ariadne bevat genealogische informatie uit een ruime waaier van bronbestanden, zoals doop-, trouw- en begraafregisters, akten van de burgerlijke stand, gezinsreconstructies, tellingen, verzamelingen rouwbrieven en bidprentjes, naamindices op genealogische en heemkundige tijdschriften, catalogi van genealogische bibliotheken, enz.. Dat alles onder de vorm van meerdere miljoenen gegevensblokken.

 

Het is ook raadzaam om de stads- en gemeentearchieven op te bezoeken via het web. Regelmatig worden er archieven digitaal ontsloten en op het web geplaatst.

 

Buitenland:

 

Ø  U zoekt iemand in het noorden van Frankrijk, des Archives Départementales du Nord, is The place to be: http://www.archivesdepartementales.lenord.fr/?id=recherche_etat_civil

Ø  Voor Nederland bestaan er verschillende sites. Hier de 2 meest gebruikte.

WieWasWie:     https://www.wiewaswie.nl/personen-zoeken/

Bevat miljoenen historische documenten over personen in het verleden, zoals geboorteaktes, bevolkingsregisters en trouwboeken en veel meer.

Ø  Zeeuwen gezocht: http://www.zeeuwengezocht.nl/nl/zoeken

Met Zeeuwen Gezocht kunt u zoeken naar vermeldingen van 7,4 miljoen personen in de talrijke bronnen van het Zeeuws Archief. U tikt een naam in en Zeeuwen Gezocht vertelt u in welke bronnen die naam voorkomt.

Ø  Geneanet: http://nl.geneanet.org/

Zoeken in een database van honderden miljoenen gegevens, ontdek de verschillende verzamelingen die Geneanet u aanbiedt. Deze site zoekt wereldwijd.

Ø  Voor voorouders met Duitse roots: http://members.home.nl/johanbreukink/link/duits.html

Hier vind je een verzameling Duitse genealogie links.

Gerangschikt op volgorde van ontdekking. Zonder garantie op compleetheid.

 

De url’s van alle Vlaamse afdelingen FV regio……..

 

 

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Aalst

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Antwerpen

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Brugge

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Dendermonde

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Dilbeek

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Kempen

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Land van Waas

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Leuven

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Mandel-Leie

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Mechelen

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Meetjesland

·         Familiekunde Vlaanderen Regio Tielt

·         Gitschotelbuurschap Borgerhout

·         Het Land van Nevele

·         http://www.familiekunde-brussel.be/

 

Andere interesante URL’s

 

o   All Published Record Collections — FamilySearch.org

o   Ancestors Search—Basic - Library and Archives Canada

o   Basic search RecordSearch National Archives of Australia

o   Castle Garden

o   Collections numériques Bibliothèque numérique de Roubaix

o   Ellis Island - FREE Port of New York Passenger Records Search

o   felixarchief Zoeken

o   Flemish-American heroes

o   Genealogical Society of Flemish Americans

o   Online Michigan Death Indexes, Records & Obituaries

o   Passenger Lists

o   The Gazette Van Detroit Newspaper

o   United States Social Security Death Index — FamilySearch.org

o   What to Search Topics - Genealogy and Family History - Library and Archives Canada

o   http://www.geschiedenisbrugge.brugseverenigingen.be/ Brugs Ommeland vzw.

o   http://www.hkwestvlaanderen.be/ databank Heemkundige tijdschriften West-Vlaanderen

o   http://webi.provant.be/desktop/desktophv/core/index.phtml?language=&euser=&session=&service=&robot=&deskservice=desktop&desktop=desktophv&workstation=&extra=  Deze databank bevat artikelbeschrijvingen van heemkundige artikels